اخبار مرتبط با حوزه مسکن و خرید و فروش ملک در اندیشه

آیا می شود ملک استیجاری را مجدد اجاره داد ؟

آیا می شود ملک استیجاری را مجدد اجاره داد ؟

آشنا شدن با قوانین : آیا می توان ملک استیجاری را مجدد اجاره داد ؟ یا مثلا فردی که ملکی را اجاره کرده است او هم قادر است قرارداد اجاره ای منعقد کند و فردی را مستاجر خود کند ؟  در ماده ۴۷۴ قانونی اینگونه پاسخ می دهد :

بر اساس ماده ۴۷۴ قانون مدنی کشور مستاجر می تواند عین مساجره را به شخص دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره نامه خلاف آن شرط شده باشد .

۱ . قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد اجاره محل تجارت  ماده ۱۰ اصل انتقاد پذیری مندرج در ماده ۴۷۴ ق.م. را وارونه ساخته و به مستاجر حق انتقال به غیر نداده است ، مگر این که این اجازه از موجر به وسیله توشته گرفته شده باشد .

۲ . مستاجر مالک منفعت می تواند عین مورد اجاره را به مستاجر دوم بدهد ، مگر در مواردی که انتفاع از عین ملازمه با قبض آن ندارد . ( مثال : اجاره اتومبیل و برای حمل بار )

۳ . در صورتی که مستاجری که حق انتقال به غیر ندارد آن را اجازه دهد ، اجاره باطل است مگر این که مفاد و متن شرط التزام به خودداری از اجاره باشد که تخلف از آن به موجر حق فسخ می دهد .

 

در نتیجه ایم مقاله  بر اساس این ماده مستاجر پس از اجاره ملک مانند مالک آن حساب می شود . و حق اجاره دادن به غیر را دارد . مگر اینکه صاحب اصلی خانه این اختیار را از مستجر صلب کرده باشد . و بیت طرفین در قرار داد قید شده  باشد که مستاجر حق اجاره دادن ملک به شخص دیگری را ندارد .

 

همچنین میتوانید جهت خرید آپارتمان در اندیشه از اگهی های موجود در سایت مسکن در اندیشه دیدن بفرمایید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید